รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

ผู้วิจัย นราธิป บุญมาสังกัด โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผั […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

สพป .เลย เขต 1 ร่วมใจสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.นายก […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ร่วมประชุมรับฟังการทำความเข้าใจในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ บุ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ