การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนิน […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนดห […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ทุกสังกัด วิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วครับ! ช่วงเปลี่ยนผ่าน โครงการพัฒนาผ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ