กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สร้างโรงเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ. ^-^ https://dlict.loei1.go.th

ข้อมูลทั่วไป

WEBSITE.https://dlict.loei1.go.th
E-MAIL.dlict@loei1.go.th
E-SERVICEMIND.https://e-servicemind.loei1.go.th/index.php?idx=&wg=9

คู่มือปฏิบัติงาน – กลุ่ม

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

คู่มือปฏิบัติงาน – บุคลากร

คู่มือปฏิบัติงาน.นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
คู่มือปฏิบัติงาน.นายมณฑล พร้อมสันเทียะ

คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ/ลูกจ้างฯ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง+คู่มือให้บริการ

ประกาศคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2564
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ – กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการใช้งานระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนฯ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR – Self Assessment Report) ศูนย์ iTEC
คู่มือการใช้งานระบบ AMSS++
คู่มือ Upgrade New Google site for loei1.go.th
แนวทางการบริหารจัดการระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
แชร์เลยก้อ!