ข้อมูลการติดต่อ

ระบบโทรศัพท์ออนไลน์ https://phonebook.loei1.go.th

ระบบติดต่อบริการภาครัฐ (บุคลากรในสำนักงาน) https://e-servicemind.loei1.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

201 ถนนเลย – เชียงคาน

ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

42110