นายกัมปนาท ศรีเชื้อ สพป.เลย เขต 1 ลงพื้นที่การขับเคลื่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 และการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนบ้านหนองบง และโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

เวลา 15.15 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลงพื้นที่การขับเคลื่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 และการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนบ้านหนองบง และโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แชร์เลยก้อ!