ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศฯ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

POWER POINT ประกอบการประชุม เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบป […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกล DLTV.2565

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทั […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ