การอบรมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (8 สิงหาคม 2565)

แชร์เลยก้อ!

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ร่วมพบปะ และแนะแนวการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

เวลา 14.00 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย.๑ ลงพื้นในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

เวลา 10.30 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย.๑ เป็นประธานการฝึกอบรมตาม โครงการอบรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกัมปนา […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย.๑ เป็นประธานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ