ผอ.สพป.เลย 1 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน

เวลา 14.00 น.ผอ.สพป.เลย 1 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดกา […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.จากนั้นเป็นการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.จากนั้นเป็นการประชุมสภากาแฟโดย ผอ.สพป.เลย เขต 1

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรีเ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การอบรมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (8 สิงหาคม 2565)

แชร์เลยก้อ!

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ร่วมพบปะ และแนะแนวการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

เวลา 14.00 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย.๑ ลงพื้นในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

เวลา 10.30 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ