ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ที่ตั้ง 201 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0 4281 3112 – 4โทรสาร 0 4281 1697
อีเมล์ info@loei1.go.th

++ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์บุคลากรภาครัฐ ในสังกัด สพป.ลย.๑. phonebook.loei1.go.th

++ ระบบติดต่อบริการบุคลากรภาครัฐ e-servicemind.loei1.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน