ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ (14 กันยายน 2564) (อบรมครูผู้ช่วย)

วัน อังคาร ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสายรุ่ง […]

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูผู้ช่วย 4.0

วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัฐอิสรา […]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการตอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

วันพุธ ที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  นายรัฐอิสร […]

อ่านต่อ