กลุ่มอำนวยการ

สร้างโรงเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ. ^-^ >> https://director.loei1.go.th

ข้อมูลทั่วไป

WEBSITE.https://director.loei1.go.th
E-MAIL.director@loei1.go.th
E-SERVICEMIND.https://e-servicemind.loei1.go.th/index.php?idx=&wg=1

คู่มือปฏิบัติงาน – กลุ่ม

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

คู่มือปฏิบัติงาน – บุคลากร

นางประณยา-บุญลือ
นางณัชชา-อยู่สุขเสถียร
นาง-ประไพ-บุตรเรือง
นายวันดี-นามวงษา
นางนิธิมา-กองลาแซ
นางสาววรกัรญา-ไชยวงษ์
นางสาวศิริพร-แสงสว่าง
นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง
นาย-สมัคร-วงศ์อนุ
นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์
นายสุเทพ เจริญศิริมงคล
นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์
นางสาวเพียรสน ลุนะหา
นายปฏิพัชส์ นามผา
นายอภิชาติ เทพภูธร
นายทองคูณ พุทธวงษ์
นายสายัณต์ ดวงพิมพ์
นายสันติภาพ ดวงพิมพ์
นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ
นางอ้อยใจ ขุนสภาพ

คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ/ลูกจ้างฯ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง+คู่มือให้บริการ

แชร์เลยก้อ!