ร่วมประชุมรับฟังการทำความเข้าใจในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รอง ผอ. สพป.ลย.1 พร้อมบุคลากร สพป.ลย.1 ร่วมประชุมรับฟังการทำความเข้าใจในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.1

แชร์เลยก้อ!