ผอ.สพป.เลย เขต 1 สวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาประกอบด้วย นายนพดล ศรีขัดเค้า,รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 สวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้เล่านิทานเป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตก่อนแยกย้ายกันปฎิบัติหน้าที่

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีงามดำเนินการสืบเนื่องกันมา และทุกคนพร้อมใจกันปฎิบัติกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงและมิได้เป็นการบังคับ

แชร์เลยก้อ!