สร้างโรงเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน


ข้อมูลทั่วไป

WEBSITE. https://provision.loei1.go.th
E-MAIL.provision@loei1.go.th

คู่มือปฏิบัติงาน – กลุ่ม

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

คู่มือปฏิบัติงาน – บุคลากร

ผอ.จิรภา ฟองชัย
นางบุญจันทร์ ลือกลาง
นางนุชรินทร์ อันทะระ
นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์
นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ สัมฤทธ์สุขกุลก์
นางนิตยา ยศปัญญา
นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี
นายอนุชิต บาตะศรี

คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ/ลูกจ้างฯ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง+คู่มือให้บริการ