สพป .เลย เขต 1 ร่วมใจสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม ,นายนพดล ศรีขัดเค้า ,ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป .เลย เขต 1 ร่วมใจสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ
วันนี้ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมพบปะ และเล่านิทานเวตาล อันมีข้อคิดเตือนใจ ในหลายประการมาถ่ายทอด ซึ่งเกี่ยวข้องกับมุมมองของแต่ล่ะบุคคลที่ได้รับฟัง แล้วจะนำเรื่องเล่าที่ได้รับไปตีความและเป็นแนวทางแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ซึ่งความคิดมีหลากหลายอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลที่จะเลือกคิดและนำไปปฏิบัติในแนวทางใด
การสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล 5 ของ สพป.เลย เขต 1 เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม และยึดปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

แชร์เลยก้อ!