กันยายน

21ก.ย.13:30:s น.16:30:s น.ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2566

ตุลาคม

01ต.ค.00:00:s น.30(ต.ค. 30)16:00:s น.B-OBEC ประจำปี 2566จัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15ต.ค.(ต.ค. 15)08:00:s น.10พ.ย.(พ.ย. 10)16:30:s น.DMC รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2566

19ต.ค.13:30:s น.16:30:s น.ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2566

พฤศจิกายน

15ต.ค.(ต.ค. 15)08:00:s น.10พ.ย.(พ.ย. 10)16:30:s น.DMC รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2566

23พ.ย.13:30:s น.16:30:s น.ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ธันวาคม

21ธ.ค.13:30:s น.16:30:s น.ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2566

มกราคม

ไม่มีกิจกรรม

กุมภาพันธ์

ไม่มีกิจกรรม

มีนาคม

15มี.ค.(มี.ค. 15)08:00:s น.30เม.ย.(เม.ย. 30)16:30:s น.DMC รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา 2566

เมษายน

15มี.ค.(มี.ค. 15)08:00:s น.30เม.ย.(เม.ย. 30)16:30:s น.DMC รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา 2566

พฤษภาคม

ไม่มีกิจกรรม

มิถุนายน

ไม่มีกิจกรรม

กรกฎาคม

ไม่มีกิจกรรม

สิงหาคม

ไม่มีกิจกรรม

Loading