การพิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม […]

อ่านต่อ