450-240
450-240
cbc8039df16f411d2ade6be3167f3907
cbc8039df16f411d2ade6be3167f3907
DSC_8466
DSC_8466
นโยบาย สพป เลย เขต 1
นโยบาย สพป เลย เขต 1
นโยบายเร่งด่วน Quick Policy 2565 สพฐ.
นโยบายเร่งด่วน Quick Policy 2565 สพฐ.

นำเสนอในวาระประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

นโยบายเร่งด่วน Quick Policy 2565 สพฐ.
No gift policy : นโยบายไม่รับของขวัญ
No gift policy : นโยบายไม่รับของขวัญ
No gift policy : นโยบายไม่รับของขวัญ
Exit full screenEnter Full screen

ประกาศข่าวราชการ

E-News ประกาศทางราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565

E-News ประกาศทางราชการ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถ […]

E-News ประกาศทางราชการ

No gift policy : นโยบายไม่รับของขวัญ

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทบริห […]

E-News ประกาศทางราชการ

นโยบายเร่งด่วน Quick Policy 2565 สพฐ.

นำเสนอในวาระประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

ประกาศทางราชการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม สนง./ผู้บริหาร

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแ […]

E-News ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม

E-News กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

E-News กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ข่าวกิจกรรม สนง.

การประชุม PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

E-News ข่าวกิจกรรม สนง.

พัฒนาคุณภาพการคัดกรองบุคคลพิการทางการศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ณ บ้านห้วยโตก หมู่ที่ 1ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัด […]

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

... See MoreSee Less

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย++ รายละเอียดเพิ่มเติมloei1.go.th/?p=2277 ... See MoreSee Less

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย
++ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://loei1.go.th/?p=2277

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ“ โครงการวัยเรียน วันใส รู้ทันภัย ใส่ใจเพศศึกษา ”วันที่ 18 มิถุนายน 2565​ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 โดยนายนพดล ศรีขัดเค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา​เลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ“ โครงการวัยเรียน วันใส รู้ทันภัย ใส่ใจเพศศึกษา ” และนางจิรภา ฟองชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการอบรมให้แก่นักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 44 คน โดยมีนางสาวนิภา เหล่าปาสี จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้. ++++++ ดาวน์โหลดภาพเพึ่มเติม ++++++https://drive.google.com/drive/folders/1D3JOcNDVEt1oce2OzIzCD-bVZWS6SXs_?usp=sharing ... See MoreSee Less

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ
“ โครงการวัยเรียน วันใส รู้ทันภัย ใส่ใจเพศศึกษา ”
วันที่ 18 มิถุนายน 2565​ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 โดยนายนพดล  ศรีขัดเค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา​เลย เขต 1  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ“ โครงการวัยเรียน วันใส รู้ทันภัย ใส่ใจเพศศึกษา ” และนางจิรภา  ฟองชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการอบรมให้แก่นักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 44 คน โดยมีนางสาวนิภา  เหล่าปาสี   จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้. ++++++ ดาวน์โหลดภาพเพึ่มเติม ++++++https://drive.google.com/drive/folders/1D3JOcNDVEt1oce2OzIzCD-bVZWS6SXs_?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทบริหารทั่วไปปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)อาคารโพธิ์ทอง (ระเบียงอาคารไม้)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 9 กรกฎาคม 2565อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ loei1.go.th/?p=1825 ... See MoreSee Less

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
อาคารโพธิ์ทอง (ระเบียงอาคารไม้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://loei1.go.th/?p=1825

เปิดให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ววันนี้ที่ #BigData สพป.ลย.1🌐🎓💯📣🔔🏷bigdata.loei1.go.th ... See MoreSee Less

เปิดให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ววันนี้
ที่ #ระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ #BIGDATA สพป.ลย.1
🌐🎓💯📣🔔🏷
https://bigdata.loei1.go.th

ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านได้บันทึกยืนยันข้อมูล นร.ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านได้รับรองข้อมูล นร.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565#142 โรงเรียนรอส่วนกลางสรุปประมวลผล นำไปใช้เพื่อการบริหารการจัดการศึกษาต่อไปbigdata.loei1.go.th ... See MoreSee Less

ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านได้บันทึกยืนยันข้อมูล นร.
ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านได้รับรองข้อมูล นร.
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
#142 โรงเรียน
รอส่วนกลางสรุปประมวลผล นำไปใช้เพื่อการบริหารการจัดการศึกษาต่อไป
https://bigdata.loei1.go.th

The Custom Facebook Feed plugin

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ประชุมผู้บริหารประจำเดือน

จดหมายข่าวโรงเรียน


ศูนย์บริหารจัดการความรู้
E-SERVICE. ระบบบริการออนไลน์

BIG DATA. ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ