วันจันทร์, ตุลาคม 18, 2021

เชิญร่วมลงนามถวายพระพร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๙ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑นำผู้บริหารการศึกษา นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม ,นายวรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต ๑ ร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน (พระพุทธบารมีศรีสุนทร) เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ... See MoreSee Less

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๔วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๔ เป็น ๒ ระยะ จำนวนครูผู้ช่วยเข้าอบรมทั้งหมด ๓๓ คน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) จึงกำหนดการอบรมเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ การอบรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พุฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ด้านนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการการอบรมออนไลน์ ครูผู้ช่วยครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๓ ราย ได้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามเงื่อนไข ๑๕ ฉบับขึ้นไป โดยจะต้องมีวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ ฉบับ จุดประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ครูผู้ช่วย ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยที่ดี นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในยุค ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายวิชาการ ภาพเพิ่มเติม>>> photos.app.goo.gl/aNQgMfWEvdtigU3r7 ... See MoreSee Less

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร     ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็น ๒ ระยะ จำนวนครูผู้ช่วยเข้าอบรมทั้งหมด   ๓๓ คน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) จึงกำหนดการอบรมเป็น ๒ ระยะ 
ระยะที่ ๑ การอบรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พุฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ระยะที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
 ด้านนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการการอบรมออนไลน์ ครูผู้ช่วยครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๓ ราย ได้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามเงื่อนไข ๑๕ ฉบับขึ้นไป โดยจะต้องมีวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ ฉบับ จุดประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ครูผู้ช่วย ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยที่ดี นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในยุค ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายวิชาการ ภาพเพิ่มเติม>>> https://photos.app.goo.gl/aNQgMfWEvdtigU3r7Image attachmentImage attachment

The Custom Facebook Feed plugin

จดหมายข่าวโรงเรียน >> https://photos.app.goo.gl/2BNDNg8Db495GC7bA

ศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19
สายด่วนผู้บริหารคลิก
Q&A ถาม-ตอบ ทุกข้อสงสัย ?คลิก
รับฟังความข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะคลิก
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯคลิก