วันศุกร์, กันยายน 24, 2021

เชิญร่วมลงนามถวายพระพร

ประกาศข่าวราชการ

แผนอัตรากำลังประจำปี 2564

สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๔วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๔ เป็น ๒ ระยะ จำนวนครูผู้ช่วยเข้าอบรมทั้งหมด ๓๓ คน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) จึงกำหนดการอบรมเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ การอบรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พุฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ด้านนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการการอบรมออนไลน์ ครูผู้ช่วยครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๓ ราย ได้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามเงื่อนไข ๑๕ ฉบับขึ้นไป โดยจะต้องมีวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ ฉบับ จุดประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ครูผู้ช่วย ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยที่ดี นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในยุค ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายวิชาการ ภาพเพิ่มเติม>>> photos.app.goo.gl/aNQgMfWEvdtigU3r7 ... See MoreSee Less

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร     ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็น ๒ ระยะ จำนวนครูผู้ช่วยเข้าอบรมทั้งหมด   ๓๓ คน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) จึงกำหนดการอบรมเป็น ๒ ระยะ 
ระยะที่ ๑ การอบรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พุฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ระยะที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
 ด้านนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการการอบรมออนไลน์ ครูผู้ช่วยครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๓ ราย ได้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามเงื่อนไข ๑๕ ฉบับขึ้นไป โดยจะต้องมีวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ ฉบับ จุดประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ครูผู้ช่วย ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยที่ดี นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในยุค ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายวิชาการ ภาพเพิ่มเติม>>> https://photos.app.goo.gl/aNQgMfWEvdtigU3r7Image attachmentImage attachment

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการอบรม ... See MoreSee Less

นายรัฐอิสรา. กงวงษ์ ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์ จาก สำนักงาน ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.1 ... See MoreSee Less

นายรัฐอิสรา. กงวงษ์ ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์ จาก สำนักงาน ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.1

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการอบรม >>> photos.app.goo.gl/mjyrDZbYpUZzWCtn6 ... See MoreSee Less

The Custom Facebook Feed plugin

จดหมายข่าวโรงเรียน >> https://photos.app.goo.gl/2BNDNg8Db495GC7bA

ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ (14 กันยายน 2564) (อบรมครูผู้ช่วย)

อบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูผู้ช่วย 4.0

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19
สายด่วนผู้บริหารคลิก
Q&A ถาม-ตอบ ทุกข้อสงสัย ?คลิก
รับฟังความข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะคลิก
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯคลิก