รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาประกอบด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม,นายนพดล ศรีขัดเค้า,ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมประชุม รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.จากนั้นเป็นการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ต่อไป

แชร์เลยก้อ!