ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ

E-News ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน”โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 452/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนเมืองเลย แบบ 015 จำนวน 1 หลัง กำหนดดูอาคารสถานที่และขอรายละเอียดการเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. และทำการขาทอดตลาด ณ ห้องประชุมเทพบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น. และดำเนินการขาย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาเลย เขต 1 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-814823

ประกาศขายทอดตลอดอาคารโรงเรียนเมืองเลย-10-02-2566

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th