นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565

14 ธ.ค.2565นำโดยท่านรองพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รอง ผอ.สพป.เลย […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การอบรมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (8 สิงหาคม 2565)

แชร์เลยก้อ!

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ