โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ทุกสังกัด วิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วครับ! ช่วงเปลี่ยนผ่าน โครงการพัฒนาผ […]

อ่านต่อ

การพิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม […]

อ่านต่อ