ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 1/2565

ประชุมผู้บริหาร

การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ด้วยระบบประชุมทางไกล Video Conference

Loading

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th