โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดย. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเลย

ดำเนินการจัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปี พ.ศ.2565” ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2565

กำหนดการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ดังนี้

รุ่นที่ 1วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565จำนวน 29 โรงเรียน
รุ่นที่ 2วันพุทธที่ 27 เมษายน 2565จำนวน 31 โรงเรียน
รุ่นที่ 3วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565จำนวน 25 โรงเรียน

ลงทะเบียน https://forms.gle/479vB12rBoVzzPPQ6

กำหนดการฝึกอบรม

เวลารายการ
08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
08.30 – 10.30น.–  พิธีเปิดการฝึกอบรม-  ฝึกอบรมภาคทฤษฎี
10.30 – 10.45น.รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00น.ฝึกอบรมภาคทฤษฎี (ต่อ)
12.00 – 13.00น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30น.ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
14.30 – 14.45น.รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 17.00น.ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ต่อ)ถาม – ตอบ

หมายเหตุ                      กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Loading

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!

ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ