ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2565

E-News ประชุมผู้บริหาร

การประชุมผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม (สพป.ลย.1)

Loading

แชร์เลยก้อ!
Tagged
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th