ปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ บรรจุใหม่ 2565

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการปฐมนิเทศ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ในสังกัด สพป.เลย เขต 1 จำนวน 42 ราย พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดี แม่พิมพ์ที่ดีของชาติ และภารกิจงานที่จะได้รับ แนวทางในการดำรงตนต่อไป

Loading

แชร์เลยก้อ!
Tagged
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th