ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง BIG DATA

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ข่าวกิจกรรม สนง.

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ชุดที่ 6 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA Edu.Analytics) ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1

https://photos.app.goo.gl/pySrJMJXP3febqyp8

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th