การพิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

Loading

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th