โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ทุกสังกัด วิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศทางราชการ

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วครับ! ช่วงเปลี่ยนผ่าน

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ทุกสังกัด วิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษที่จะทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ ตาม ว.17 ว.PA

โดย สมาคมวิจัยเเละพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 ณ วังน้ำเขียวเลควิว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการพัฒนาครั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

  1. ผ่านลิ้งค์ : https://forms.gle/aRTbpV7T47oS6uEQ7
  2. โทรศัพท์ : 093-154-5616, 085-463-8532, 064-915-4532

สามารถจอง และชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้

ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th