พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ร่วมพบปะ และแนะแนวการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

เวลา 14.00 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประสงค์จะ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย.๑ ลงพื้นในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

เวลา 10.30 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย.๑ เป็นประธานการฝึกอบรมตาม โครงการอบรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกัมปนา […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย.๑ เป็นประธานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนิน […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนดห […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ