นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย.๑ เป็นประธานการฝึกอบรมตาม โครงการอบรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการฝึกอบรมตาม “โครงการอบรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

Loading

แชร์เลยก้อ!