หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ดังนี้

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th