“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ เป็นประธานการประชุมการประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.1 ต่อจากนั้น เป็นการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0

แชร์เลยก้อ!