นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย.๑ ลงพื้นในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

เวลา 10.30 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลงพื้นในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย โดยมีนายถาวร สิบผาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยได้ให้การต้อนรับ ในการลงพื้นที่พบว่า อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อม สะอาดสะอ้านเหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการทั้งนี้ นักเรียนอ่านออกเขียนได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

แชร์เลยก้อ!