การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนกรกฎาคม ตามความเหมาะสม ดังนี้

  1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565
  2. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565
  3. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565
  4. จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ URL : https://wellwishes.loei1.go.th

พระราชกรณียกิจฯ URL: https://photos.app.goo.gl/Fo46ibHmAaWNbzxb7

Loading

แชร์เลยก้อ!
มณฑล พร้อมสันเทียะ
โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ ..เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog