เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1

Loading

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!