การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ประจำปี 2565

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันเสาร์​ที่​ 9 กรกฎาคม​ 2565​ เวลา 10.00 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 ต่อพลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้ แห่งประเทศไทย ประธานในพิธี ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผอ.กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา , นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร นวศ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา ,นางสาวกาญจน์กฤดิ์ ทานเจือ นวศ.ชำนาญการ กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยมีนาย เดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย

Loading

แชร์เลยก้อ!