ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศฯ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ข่าวกิจกรรม สนง.

POWER POINT ประกอบการประชุม

เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจ

Loading

แชร์เลยก้อ!
Tagged
มณฑล พร้อมสันเทียะ
โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ ..เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog