ประกาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2565 (3/2565)

  • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น หยุดแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
  • ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น
  • นักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2566 ห้ามกรอกเข้าระบบตอนนี้
  • ย้ายเข้า/เพิ่ม ให้เข้าเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2565 กับทางโรงเรียนเท่านั้น
  • ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2565 ได้
  • ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
  • นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้ทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามลำดับ

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 30 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

เข้าใช้งานโปรแกรม

  • ล็อกอินเข้าระบบ : https://portal.bopp-obec.info/obec65/auth/login
  • กรณี เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร ย้าย : แจ้งลบข้อมูลเดิม และลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

คู่มือ

https://datacenter.loei1.go.th/education-year/2565

รายงานผลการจัดเก็บ

โรงเรียนสถานะเวลาที่ยืนยันสถานะเวลาที่ผ.อ.รับรองสถานะเวลาที่เขตรับทราบ
42010129 - บ้านห้วยนายืนยัน2023-04-30T06:19:51.527+07:00รับรอง2023-04-30T06:20:23.741+07:00รับทราบ2023-04-30T13:46:30.234+07:00
42010083 - บ้านท่าบมยืนยัน2023-04-30T06:22:33.206+07:00รับรอง2023-04-30T06:24:02.958+07:00รับทราบ2023-04-30T13:46:52.997+07:00
42010128 - บ้านคอนสายืนยัน2023-04-30T06:22:40.156+07:00รับรอง2023-04-30T06:27:48.285+07:00รับทราบ2023-04-30T13:47:01.725+07:00
42010117 - ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดายืนยัน2023-04-30T06:25:23.672+07:00รับรอง2023-04-30T06:30:17.936+07:00รับทราบ2023-04-30T13:47:10.587+07:00
42010077 - บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกยืนยัน2023-04-30T06:28:40.880+07:00รับรอง2023-04-30T07:04:12.026+07:00รับทราบ2023-04-30T13:47:19.270+07:00
42010114 - บ้านคกงิ้วยืนยัน2023-04-30T06:29:45.725+07:00รับรอง2023-04-30T06:33:05.221+07:00รับทราบ2023-04-30T13:47:27.357+07:00
42010280 - บ้านขอนแก่นยืนยัน2023-04-30T06:31:18.570+07:00รับรอง2023-04-30T07:30:05.205+07:00รับทราบ2023-04-30T13:47:34.982+07:00
42010081 - บ้านนาป่าหนาดยืนยัน2023-04-30T06:31:32.565+07:00รับรอง2023-04-30T06:45:50.175+07:00รับทราบ2023-04-30T13:47:43.044+07:00
42010108 - ห้วยซวกคกเลาใต้ยืนยัน2023-04-30T06:33:23.368+07:00รับรอง2023-04-30T06:33:52.133+07:00รับทราบ2023-04-30T13:47:50.588+07:00
42010076 - บ้านนาดอกคำยืนยัน2023-04-30T06:33:26.984+07:00รับรอง2023-04-30T06:36:03.460+07:00รับทราบ2023-04-30T13:47:59.563+07:00
42010080 - ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารยืนยัน2023-04-30T06:33:28.160+07:00รับรอง2023-04-30T06:40:18.048+07:00รับทราบ2023-04-30T13:48:06.625+07:00
42010094 - บ้านสงเปือยยืนยัน2023-04-30T06:39:44.184+07:00รับรอง2023-04-30T08:06:01.017+07:00รับทราบ2023-04-30T13:48:18.096+07:00
42010107 - บ้านผาแบ่นยืนยัน2023-04-30T06:42:33.544+07:00รับรอง2023-04-30T06:45:07.927+07:00รับทราบ2023-04-30T13:48:26.563+07:00
42010118 - บ้านหาดทรายขาวผามุมยืนยัน2023-04-30T06:43:03.186+07:00รับรอง2023-04-30T07:00:36.716+07:00รับทราบ2023-04-30T13:48:35.999+07:00
42010021 - บ้านห้วยทรายยืนยัน2023-04-30T06:43:37.413+07:00รับรอง2023-04-30T07:01:13.257+07:00รับทราบ2023-04-30T13:48:43.041+07:00
42010092 - บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'ยืนยัน2023-04-30T06:44:49.738+07:00รับรอง2023-04-30T06:46:23.618+07:00รับทราบ2023-04-30T13:48:49.347+07:00
42010091 - อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"ยืนยัน2023-04-30T06:50:15.660+07:00รับรอง2023-04-30T06:51:51.705+07:00รับทราบ2023-04-30T13:48:56.535+07:00
42010132 - ชุมชนบ้านปากชมยืนยัน2023-04-30T06:50:18.446+07:00รับรอง2023-04-30T08:57:03.788+07:00รับทราบ2023-04-30T13:49:03.499+07:00
42010140 - บ้านปากเนียมยืนยัน2023-04-30T06:51:56.916+07:00รับรอง2023-04-30T06:51:00.554+07:00รับทราบ2023-04-30T13:49:12.545+07:00
42010284 - บ้านหนองปกติยืนยัน2023-04-30T06:52:05.187+07:00รับรอง2023-04-30T06:50:41.716+07:00รับทราบ2023-04-30T13:49:21.561+07:00
42010134 - บ้านหาดเบี้ยยืนยัน2023-04-30T06:52:07.318+07:00รับรอง2023-04-30T13:01:09.723+07:00รับทราบ2023-04-30T13:49:33.782+07:00
42010137 - บ้านวังผายืนยัน2023-04-30T06:55:47.205+07:00รับรอง2023-04-30T06:56:17.907+07:00รับทราบ2023-04-30T13:49:41.010+07:00
42010144 - บ้านหาดคัมภีร์ยืนยัน2023-04-30T06:56:48.858+07:00รับรอง2023-04-30T07:03:27.671+07:00รับทราบ2023-04-30T13:49:48.022+07:00
42010070 - บ้านท่าสวรรค์ยืนยัน2023-04-30T07:00:10.229+07:00รับรอง2023-04-30T07:00:49.331+07:00รับทราบ2023-04-30T13:49:55.150+07:00
42010011 - บ้านห้วยกระทิงยืนยัน2023-04-30T07:00:58.162+07:00รับรอง2023-04-30T07:03:03.993+07:00รับทราบ2023-04-30T13:50:19.547+07:00
42010079 - บ้านห้วยตาดยืนยัน2023-04-30T07:02:33.841+07:00รับรอง2023-04-30T07:03:43.953+07:00รับทราบ2023-04-30T13:50:27.471+07:00
42010109 - บ้านอุมุงยืนยัน2023-04-30T07:05:31.812+07:00รับรอง2023-04-30T12:47:29.230+07:00รับทราบ2023-04-30T13:50:34.304+07:00
42010042 - บ้านไร่ทามยืนยัน2023-04-30T07:10:46.261+07:00รับรอง2023-04-30T08:28:33.175+07:00รับทราบ2023-04-30T13:50:42.036+07:00
42010135 - บ้านคกไผ่ยืนยัน2023-04-30T07:11:44.038+07:00รับรอง2023-04-30T07:15:59.764+07:00รับทราบ2023-04-30T13:50:49.745+07:00
42010072 - ชุมชนบ้านท่าสะอาดยืนยัน2023-04-30T07:14:14.051+07:00รับรอง2023-04-30T10:59:38.569+07:00รับทราบ2023-04-30T13:50:57.840+07:00
42010130 - บ้านห้วยผักกูดยืนยัน2023-04-30T07:15:17.112+07:00รับรอง2023-04-30T08:20:10.217+07:00รับทราบ2023-04-30T13:51:04.711+07:00
42010084 - บ้านนาเบนยืนยัน2023-04-30T07:15:40.890+07:00รับรอง2023-04-30T07:17:17.312+07:00รับทราบ2023-04-30T13:51:14.984+07:00
42010040 - บ้านท่ามะนาวยืนยัน2023-04-30T07:17:33.092+07:00รับรอง2023-04-30T07:18:52.795+07:00รับทราบ2023-04-30T13:51:23.430+07:00
42010017 - บ้านก้างปลายืนยัน2023-04-30T07:18:40.982+07:00รับรอง2023-04-30T07:21:28.608+07:00รับทราบ2023-04-30T13:51:33.483+07:00
42010013 - เมืองเลยยืนยัน2023-04-30T07:19:40.321+07:00รับรอง2023-04-30T10:14:12.465+07:00รับทราบ2023-04-30T13:51:43.942+07:00
42010126 - บ้านปางคอมยืนยัน2023-04-30T07:25:59.933+07:00รับรอง2023-04-30T07:45:01.758+07:00รับทราบ2023-04-30T13:51:51.090+07:00
42010098 - บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ยืนยัน2023-04-30T07:28:44.178+07:00รับรอง2023-04-30T09:16:06.990+07:00รับทราบ2023-04-30T13:51:58.129+07:00
42010022 - บ้านโป่งยืนยัน2023-04-30T07:29:01.200+07:00รับรอง2023-04-30T07:54:49.052+07:00รับทราบ2023-04-30T13:52:51.388+07:00
42010138 - บ้านเลิงยืนยัน2023-04-30T07:29:04.957+07:00รับรอง2023-04-30T07:38:42.845+07:00รับทราบ2023-04-30T13:53:02.246+07:00
42010125 - ชุมชนบ้านเชียงกลมยืนยัน2023-04-30T07:32:57.686+07:00รับรอง2023-04-30T07:59:16.573+07:00รับทราบ2023-04-30T13:53:09.243+07:00
42010099 - บ้านห้วยพอดยืนยัน2023-04-30T07:33:26.101+07:00รับรอง2023-04-30T07:29:38.364+07:00รับทราบ2023-04-30T13:53:18.608+07:00
42010041 - บ้านแหล่งควายยืนยัน2023-04-30T07:34:24.020+07:00รับรอง2023-04-30T07:34:52.982+07:00รับทราบ2023-04-30T13:53:26.078+07:00
42010067 - บ้านน้ำคิวยืนยัน2023-04-30T07:35:22.408+07:00รับรอง2023-04-30T07:36:01.443+07:00รับทราบ2023-04-30T13:53:33.381+07:00
42010007 - บ้านกำพี้ยืนยัน2023-04-30T07:36:01.054+07:00รับรอง2023-04-30T13:50:29.781+07:00รับทราบ2023-04-30T14:06:55.548+07:00
42010052 - มโนบุเรศรบำรุงการยืนยัน2023-04-30T07:40:37.169+07:00รับรอง2023-04-30T08:59:08.976+07:00รับทราบ2023-04-30T13:54:32.671+07:00
42010030 - บ้านหนองผำยืนยัน2023-04-30T07:40:58.692+07:00รับรอง2023-04-30T07:41:39.365+07:00รับทราบ2023-04-30T13:54:44.256+07:00
42010141 - บ้านปากปัดยืนยัน2023-04-30T07:43:11.421+07:00รับรอง2023-04-30T07:42:40.924+07:00รับทราบ2023-04-30T13:54:53.365+07:00
42010142 - บ้านห้วยพิชัยยืนยัน2023-04-30T07:44:12.441+07:00รับรอง2023-04-30T07:43:49.260+07:00รับทราบ2023-04-30T13:55:02.985+07:00
42010272 - บ้านปากยางยืนยัน2023-04-30T07:44:44.461+07:00รับรอง2023-04-30T07:47:03.910+07:00รับทราบ2023-04-30T13:55:11.018+07:00
42010264 - บ้านยางยืนยัน2023-04-30T07:47:23.188+07:00รับรอง2023-04-30T07:42:57.179+07:00รับทราบ2023-04-30T13:55:19.733+07:00
42010020 - บ้านหัวฝายยืนยัน2023-04-30T07:50:07.089+07:00รับรอง2023-04-30T07:54:58.089+07:00รับทราบ2023-04-30T13:55:29.581+07:00
42010012 - บ้านสวนกล้วยยืนยัน2023-04-30T07:51:59.518+07:00รับรอง2023-04-30T08:17:12.363+07:00รับทราบ2023-04-30T13:55:35.970+07:00
42010268 - บ้านท่าลี่ยืนยัน2023-04-30T07:52:45.059+07:00รับรอง2023-04-30T08:04:53.668+07:00รับทราบ2023-04-30T13:55:42.975+07:00
42010271 - บ้านน้ำแคมยืนยัน2023-04-30T08:06:46.778+07:00รับรอง2023-04-30T08:09:01.949+07:00รับทราบ2023-04-30T13:55:50.509+07:00
42010276 - บ้านหนองบงยืนยัน2023-04-30T08:07:12.072+07:00รับรอง2023-04-30T08:15:57.846+07:00รับทราบ2023-04-30T13:55:57.268+07:00
42010116 - บ้านท่าดีหมียืนยัน2023-04-30T08:07:31.702+07:00รับรอง2023-04-30T08:08:24.201+07:00รับทราบ2023-04-30T13:56:03.989+07:00
42010121 - บ้านแก่งปลาปกยืนยัน2023-04-30T08:08:05.800+07:00รับรอง2023-04-30T08:11:26.217+07:00รับทราบ2023-04-30T13:56:11.040+07:00
42010087 - บ้านหินตั้งยืนยัน2023-04-30T08:12:10.405+07:00รับรอง2023-04-30T08:14:13.734+07:00รับทราบ2023-04-30T13:56:18.281+07:00
42010111 - บ้านคกเลายืนยัน2023-04-30T08:13:02.996+07:00รับรอง2023-04-30T14:02:34.733+07:00รับทราบ2023-04-30T14:07:02.829+07:00
42010136 - บ้านห้วยบ่อซืนยืนยัน2023-04-30T08:19:18.430+07:00รับรอง2023-04-30T08:20:31.616+07:00รับทราบ2023-04-30T13:56:28.042+07:00
42010127 - บ้านโพนทองยืนยัน2023-04-30T08:19:54.826+07:00รับรอง2023-04-30T08:34:12.531+07:00รับทราบ2023-04-30T13:56:35.538+07:00
42010031 - บ้านนาโป่งยืนยัน2023-04-30T08:23:24.848+07:00รับรอง2023-04-30T09:08:04.678+07:00รับทราบ2023-04-30T13:56:44.395+07:00
42010146 - บ้านนาโม้ยืนยัน2023-04-30T08:24:37.022+07:00รับรอง2023-04-30T09:04:31.470+07:00รับทราบ2023-04-30T13:56:53.273+07:00
42010039 - ชุมชนบ้านนาอ้อยืนยัน2023-04-30T08:28:00.565+07:00รับรอง2023-04-30T08:51:39.592+07:00รับทราบ2023-04-30T13:56:59.398+07:00
42010101 - ชุมชนบ้านนาบอนยืนยัน2023-04-30T08:32:45.242+07:00รับรอง2023-04-30T08:33:39.711+07:00รับทราบ2023-04-30T13:57:06.223+07:00
42010023 - บ้านนาแขมยืนยัน2023-04-30T08:33:21.240+07:00รับรอง2023-04-30T08:47:39.529+07:00รับทราบ2023-04-30T13:57:37.197+07:00
42010097 - บ้านธาตุวิทยายืนยัน2023-04-30T08:36:04.096+07:00รับรอง2023-04-30T08:37:37.126+07:00รับทราบ2023-04-30T13:57:45.242+07:00
42010075 - บ้านแก้วเมธียืนยัน2023-04-30T08:37:51.049+07:00รับรอง2023-04-30T08:38:53.363+07:00รับทราบ2023-04-30T13:57:53.609+07:00
42010279 - ชุมชนบ้านปากห้วยยืนยัน2023-04-30T08:37:52.540+07:00รับรอง2023-04-30T09:33:54.490+07:00รับทราบ2023-04-30T13:57:59.598+07:00
42010275 - บ้านน้ำมียืนยัน2023-04-30T08:44:44.592+07:00รับรอง2023-04-30T08:45:56.667+07:00รับทราบ2023-04-30T13:58:06.355+07:00
42010046 - บ้านเพียซำพุวิทยายืนยัน2023-04-30T08:48:43.498+07:00รับรอง2023-04-30T08:53:58.297+07:00รับทราบ2023-04-30T13:58:12.348+07:00
42010003 - บ้านไผ่โทนยืนยัน2023-04-30T08:54:50.512+07:00รับรอง2023-04-30T09:10:47.686+07:00รับทราบ2023-04-30T13:58:21.688+07:00
42010051 - บ้านสะอาดลายเหนือยืนยัน2023-04-30T08:56:26.520+07:00รับรอง2023-04-30T08:57:55.339+07:00รับทราบ2023-04-30T13:58:28.672+07:00
42010004 - บ้านห้วยเหล็กยืนยัน2023-04-30T08:56:27.342+07:00รับรอง2023-04-30T09:35:45.781+07:00รับทราบ2023-04-30T13:59:58.689+07:00
42010060 - บ้านนาโคกยืนยัน2023-04-30T09:10:07.543+07:00รับรอง2023-04-30T09:12:25.017+07:00รับทราบ2023-04-30T14:00:07.809+07:00
42010145 - บ้านปากมั่งห้วยทับช้างยืนยัน2023-04-30T09:11:18.300+07:00รับรอง2023-04-30T10:41:58.519+07:00รับทราบ2023-04-30T14:00:14.493+07:00
42010063 - บ้านวังโป่งท่าวังแคนยืนยัน2023-04-30T09:12:41.908+07:00รับรอง2023-04-30T09:16:22.985+07:00รับทราบ2023-04-30T14:00:20.949+07:00
42010139 - บ้านสงาวยืนยัน2023-04-30T09:15:34.156+07:00รับรอง2023-04-30T14:05:49.781+07:00รับทราบ2023-04-30T14:07:11.874+07:00
42010069 - บ้านกอไร่ใหญ่ยืนยัน2023-04-30T09:16:21.558+07:00รับรอง2023-04-30T09:22:18.383+07:00รับทราบ2023-04-30T14:00:31.838+07:00
42010050 - บ้านหนองดอกบัวยืนยัน2023-04-30T09:18:37.226+07:00รับรอง2023-04-30T13:18:19.590+07:00รับทราบ2023-04-30T14:00:38.384+07:00
42010270 - บ้านห้วยด้ายยืนยัน2023-04-30T09:24:41.007+07:00รับรอง2023-04-30T12:59:20.352+07:00รับทราบ2023-04-30T14:00:45.981+07:00
42010113 - บ้านน้ำพรยืนยัน2023-04-30T09:35:21.015+07:00รับรอง2023-04-30T09:36:36.602+07:00รับทราบ2023-04-30T14:00:51.949+07:00
42010086 - บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59ยืนยัน2023-04-30T09:41:21.496+07:00รับรอง2023-04-30T09:46:02.793+07:00รับทราบ2023-04-30T14:01:00.430+07:00
42010082 - บ้านตาดซ้อยืนยัน2023-04-30T09:46:34.259+07:00รับรอง2023-04-30T09:49:41.925+07:00รับทราบ2023-04-30T14:01:07.484+07:00
42010261 - บ้านร่องไผ่ยืนยัน2023-04-30T09:48:11.171+07:00รับรอง2023-04-30T09:51:03.175+07:00รับทราบ2023-04-30T14:01:13.741+07:00
42010278 - บ้านเมี่ยงยืนยัน2023-04-30T09:51:25.982+07:00รับรอง2023-04-30T10:21:02.106+07:00รับทราบ2023-04-30T14:01:20.616+07:00
42010037 - บ้านป่าข้าวหลามยืนยัน2023-04-30T10:02:57.521+07:00รับรอง2023-04-30T10:34:19.544+07:00รับทราบ2023-04-30T14:01:34.496+07:00
42010110 - บ้านบุฮมยืนยัน2023-04-30T10:09:51.637+07:00รับรอง2023-04-30T10:10:24.702+07:00รับทราบ2023-04-30T14:01:40.736+07:00
42010262 - บ้านบวกอ่างยืนยัน2023-04-30T10:16:53.656+07:00รับรอง2023-04-30T10:17:52.401+07:00รับทราบ2023-04-30T14:01:47.467+07:00
42010035 - บ้านห้วยโตกยืนยัน2023-04-30T10:17:59.504+07:00รับรอง2023-04-30T14:40:20.203+07:00รับทราบ2023-04-30T14:44:22.479+07:00
42010123 - บ้านชมน้อยยืนยัน2023-04-30T10:25:21.478+07:00รับรอง2023-04-30T10:29:00.688+07:00รับทราบ2023-04-30T14:01:57.126+07:00
42010027 - บ้านห้วยม่วงยืนยัน2023-04-30T10:25:31.073+07:00รับรอง2023-04-30T12:18:32.705+07:00รับทราบ2023-04-30T14:02:04.273+07:00
42010260 - บ้านโคกใหญ่ยืนยัน2023-04-30T10:26:38.558+07:00รับรอง2023-04-30T10:29:26.219+07:00รับทราบ2023-04-30T14:02:10.242+07:00
42010100 - บ้านผาพอดยืนยัน2023-04-30T10:27:39.451+07:00รับรอง2023-04-30T10:32:02.303+07:00รับทราบ2023-04-30T14:02:15.888+07:00
42010143 - บ้านห้วยหินขาวยืนยัน2023-04-30T10:29:09.514+07:00รับรอง2023-04-30T10:29:25.577+07:00รับทราบ2023-04-30T14:02:22.233+07:00
42010286 - บ้านนากระเซ็งยืนยัน2023-04-30T10:31:56.243+07:00รับรอง2023-04-30T11:37:44.530+07:00รับทราบ2023-04-30T14:02:29.181+07:00
42010096 - ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)ยืนยัน2023-04-30T10:32:01.905+07:00รับรอง2023-04-30T11:47:00.948+07:00รับทราบ2023-04-30T14:02:36.242+07:00
42010015 - อนุบาลเลยยืนยัน2023-04-30T10:38:03.716+07:00รับรอง2023-04-30T10:51:21.728+07:00รับทราบ2023-04-30T14:02:45.740+07:00
42010047 - บ้านสูบยืนยัน2023-04-30T10:38:07.140+07:00รับรอง2023-04-30T12:42:36.479+07:00รับทราบ2023-04-30T14:02:55.645+07:00
42010058 - บ้านน้ำภูยืนยัน2023-04-30T10:41:12.322+07:00รับรอง2023-04-30T11:26:00.485+07:00รับทราบ2023-04-30T14:03:04.236+07:00
42010026 - บ้านหนองหญ้าไซยืนยัน2023-04-30T10:43:29.060+07:00รับรอง2023-04-30T13:21:46.049+07:00รับทราบ2023-04-30T14:03:10.409+07:00
42010265 - บ้านวังขามยืนยัน2023-04-30T10:47:56.312+07:00รับรอง2023-04-30T10:51:29.785+07:00รับทราบ2023-04-30T14:03:18.141+07:00
42010078 - บ้านโพนสว่างวังเย็นยืนยัน2023-04-30T10:49:46.889+07:00รับรอง2023-04-30T14:44:06.520+07:00รับทราบ2023-04-30T14:44:31.145+07:00
42010112 - เพียงหลวง 18ยืนยัน2023-04-30T10:51:51.209+07:00รับรอง2023-04-30T10:58:59.885+07:00รับทราบ2023-04-30T14:03:27.092+07:00
42010147 - บ้านคกเว้ายืนยัน2023-04-30T10:58:36.416+07:00รับรอง2023-04-30T10:59:00.112+07:00รับทราบ2023-04-30T14:03:33.662+07:00
42010124 - ร่มเกล้าบ้านชมเจริญยืนยัน2023-04-30T11:01:50.812+07:00รับรอง2023-04-30T11:02:27.959+07:00รับทราบ2023-04-30T14:03:39.535+07:00
42010065 - บ้านโพนป่าแดงยืนยัน2023-04-30T11:04:30.762+07:00รับรอง2023-04-30T11:02:36.557+07:00รับทราบ2023-04-30T14:03:45.056+07:00
42010036 - บ้านกกชุมแสงยืนยัน2023-04-30T11:07:09.643+07:00รับรอง2023-04-30T12:06:10.042+07:00รับทราบ2023-04-30T14:03:51.580+07:00
42010103 - บ้านโพนยืนยัน2023-04-30T11:07:41.822+07:00รับรอง2023-04-30T10:56:45.703+07:00รับทราบ2023-04-30T14:03:57.271+07:00
42010033 - บ้านติ้วน้อยยืนยัน2023-04-30T11:09:15.704+07:00รับรอง2023-04-30T11:54:58.171+07:00รับทราบ2023-04-30T14:04:03.119+07:00
42010104 - บ้านใหม่ยืนยัน2023-04-30T11:12:41.229+07:00รับรอง2023-04-30T11:15:51.565+07:00รับทราบ2023-04-30T14:04:10.420+07:00
42010056 - บ้านส้านยืนยัน2023-04-30T11:12:48.697+07:00รับรอง2023-04-30T10:23:16.203+07:00รับทราบ2023-04-30T14:04:17.033+07:00
42010074 - ชุมชนบ้านนาด้วงยืนยัน2023-04-30T11:14:53.970+07:00รับรอง2023-04-30T11:21:57.815+07:00รับทราบ2023-04-30T14:04:26.968+07:00
42010055 - บ้านห้วยสีเสียดยืนยัน2023-04-30T11:19:38.683+07:00รับรอง2023-04-30T10:24:07.376+07:00รับทราบ2023-04-30T14:04:33.594+07:00
42010025 - บ้านนาดินดำยืนยัน2023-04-30T11:19:53.644+07:00รับรอง2023-04-30T11:23:23.851+07:00รับทราบ2023-04-30T14:04:40.677+07:00
42010008 - บ้านกกดู่ยืนยัน2023-04-30T11:22:33.193+07:00รับรอง2023-04-30T11:24:07.509+07:00รับทราบ2023-04-30T14:04:46.897+07:00
42010024 - บ้านวังยาวยืนยัน2023-04-30T11:23:12.162+07:00รับรอง2023-04-30T11:25:25.706+07:00รับทราบ2023-04-30T14:04:53.733+07:00
42010010 - บ้านกกทองยืนยัน2023-04-30T11:35:26.084+07:00รับรอง2023-04-30T11:44:55.968+07:00รับทราบ2023-04-30T14:05:00.191+07:00
42010089 - บ้านคกมาดยืนยัน2023-04-30T11:36:33.706+07:00รับรอง2023-04-30T11:41:06.155+07:00รับทราบ2023-04-30T14:05:08.130+07:00
42010106 - บ้านนาซ่าวยืนยัน2023-04-30T11:42:22.894+07:00รับรอง2023-04-30T11:45:09.374+07:00รับทราบ2023-04-30T14:05:18.448+07:00
42010032 - บ้านขอนแก่นหนองบอนยืนยัน2023-04-30T11:45:22.916+07:00รับรอง2023-04-30T11:47:32.994+07:00รับทราบ2023-04-30T14:05:25.222+07:00
42010068 - บ้านภูสวรรค์ยืนยัน2023-04-30T11:55:09.945+07:00รับรอง2023-04-30T11:25:16.718+07:00รับทราบ2023-04-30T14:05:32.570+07:00
42010281 - บ้านหนองผือยืนยัน2023-04-30T12:05:24.874+07:00รับรอง2023-04-30T12:08:12.692+07:00รับทราบ2023-04-30T14:05:38.997+07:00
42010148 - บ้านห้วยขอบห้วยเหียมยืนยัน2023-04-30T12:34:30.277+07:00รับรอง2023-04-30T09:58:51.034+07:00รับทราบ2023-04-30T14:05:46.096+07:00
42010131 - จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนยืนยัน2023-04-30T12:46:05.129+07:00รับรอง2023-04-30T14:02:44.475+07:00รับทราบ2023-04-30T14:07:28.533+07:00
42010287 - ชุมชนบ้านอาฮียืนยัน2023-04-30T12:49:58.236+07:00รับรอง2023-04-30T12:52:33.399+07:00รับทราบ2023-04-30T14:05:55.412+07:00
42010115 - บ้านกลางยืนยัน2023-04-30T12:55:46.324+07:00รับรอง2023-04-30T12:58:18.738+07:00รับทราบ2023-04-30T14:06:02.799+07:00
42010263 - บ้านห้วยไค้ยืนยัน2023-04-30T12:58:00.416+07:00รับรอง2023-04-30T06:42:38.392+07:00รับทราบ2023-04-30T14:06:10.576+07:00
42010122 - บ้านห้วยอาลัยยืนยัน2023-04-30T13:12:45.959+07:00รับรอง2023-04-30T13:15:30.059+07:00รับทราบ2023-04-30T14:06:17.876+07:00
42010061 - บ้านปากหมากยืนยัน2023-04-30T13:13:43.293+07:00รับรอง2023-04-30T13:17:47.278+07:00รับทราบ2023-04-30T14:06:23.711+07:00
42010009 - บ้านห้วยหวายยืนยัน2023-04-30T13:47:10.979+07:00รับรอง2023-04-30T07:13:08.273+07:00รับทราบ2023-04-30T13:59:25.403+07:00
42010053 - บ้านห้วยลวงไซยืนยัน2023-04-30T13:50:14.321+07:00รับรอง2023-04-30T13:58:45.186+07:00รับทราบ2023-04-30T14:06:35.405+07:00
42010274 - บ้านห้วยเดื่อยืนยัน2023-04-30T14:11:08.595+07:00รับรอง2023-04-30T14:20:07.957+07:00รับทราบ2023-04-30T14:20:31.665+07:00
42010267 - บ้านน้ำกระโทมยืนยัน2023-04-30T14:44:46.949+07:00รับรอง2023-04-30T14:45:47.445+07:00รับทราบ2023-04-30T14:48:21.178+07:00
42010133 - บ้านนาค้อยืนยัน2023-04-30T14:55:23.748+07:00รับรอง2023-04-30T14:55:48.256+07:00รับทราบ2023-04-30T15:06:18.434+07:00
42010071 - บ้านน้ำสวยภักดียืนยัน2023-04-30T15:08:28.227+07:00รับรอง2023-04-30T15:10:11.892+07:00รับทราบ2023-04-30T15:21:54.434+07:00
42010066 - บ้านเสี้ยวยืนยัน2023-04-30T15:09:36.095+07:00รับรอง2023-04-30T15:37:29.754+07:00รับทราบ2023-04-30T15:37:58.351+07:00
42010049 - บ้านวังแคนยืนยัน2023-04-30T21:21:44.055+07:00รับรอง2023-04-30T21:21:44.055+07:00รับทราบ2023-04-30T21:21:44.055+07:00
42010059 - ชุมชนบ้านกำเนิดเพชรยืนยัน2023-04-30T21:21:44.087+07:00รับรอง2023-04-30T21:21:44.087+07:00รับทราบ2023-04-30T21:21:44.087+07:00
42010088 - บ้านแสนสำราญยืนยัน2023-04-30T21:21:44.181+07:00รับรอง2023-04-30T21:21:44.181+07:00รับทราบ2023-04-30T21:21:44.182+07:00
42010105 - บ้านแก่งมี้ยืนยัน2023-04-30T21:21:44.243+07:00รับรอง2023-04-30T21:21:44.243+07:00รับทราบ2023-04-30T21:21:44.243+07:00
42010273 - บ้านแก่งม่วงยืนยัน2023-04-30T21:21:44.492+07:00รับรอง2023-04-30T21:21:44.492+07:00รับทราบ2023-04-30T21:21:44.492+07:00
แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!

ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ