โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency)

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครแล้ว

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เท่านั้น!!!

ลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัว ของผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน
https://forms.gle/4fz1HqGjdANJJhns7

ลิงค์สำหรับเข้าสู่ระบบ
https://learning-obec.com

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th