รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม DLiCT ประจำปีงบประมาณ 2565

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีเนื้อหาสาระรายงานประกอบด้วย บทนำ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทั้ง 3 งาน ได้แก่

  1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
  2. งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

โดยรวบรวมผลการดำเนินงานทั่วไปและส่วนของตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คณะผู้จัดทำรายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นเครื่องมือยืนยันการทำงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาของชาติให้เพิ่มขึ้นในปีต่อไป

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กันยายน 2565

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

แชร์เลยก้อ!
Tagged
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th