การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลสิ้ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เรื่อง แก้ไขประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลาก […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (รอบ 2)

แชร์เลยก้อ!

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

แชร์เลยก้อ!

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน (IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

แชร์เลยก้อ!

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ