ประกาศผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าวจาก อกคศ. ประกาศทางราชการ

แชร์เลยก้อ!