ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ข่าวจาก อกคศ.

เรื่อง แก้ไขประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (รอบ 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แก้ประกาศ_20230428_0001

แชร์เลยก้อ!