ประกาศผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (รอบ 2)

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าวจาก อกคศ. ประกาศทางราชการ
ประกาศย้าย-ครู.ปี-พ.ศ.2566-ครั้งที่-1-รอบ2-2

แชร์เลยก้อ!