ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2565

E-News ประชุมผู้บริหาร

การประชุมผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม (สพป.ลย.1)

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2565

Loading

แชร์เลยก้อ!
Tagged
มณฑล พร้อมสันเทียะ
โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ ..เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog