ประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 4/2565

E-News ประชุมผู้บริหาร

https://photos.app.goo.gl/AYy7UPYUe4sSrPdf9

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th