ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ จังหวัดเลย

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรม ZOOM
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย ๑
ภายใต้ความร่วมมือ หน่วยงานจังหวัดเลย ดังนี้

  • สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
  • สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
  • ศึกษาธิการจังหวัดเลย
  • โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1, 2, 3 และ สพม.

ลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้ที่ https://employmentguide.doe.go.th/

เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย https://www.doe.go.th

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th