ดร.วรรณที ศรีโนนยาง เป็นประธานการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมเท […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

วันนี้ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ