ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันนี้ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ณ (วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย)

แชร์เลยก้อ!