ดร.วรรณที ศรีโนนยาง เป็นประธานการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเขตตรวจราชการที่ 10
ในการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัลผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ที่กำหนด

แชร์เลยก้อ!